Våre sommertilbud

Vi tilbyr tre gratis natt på et 4-stjerners hotell for vår Allon4 behandlingspakke.
Vi tilbyr gratis flybillett for Tromsø / Trondheim - Budapest flyreiser.

Dette tilbudet gjelder kun for behandlinger som koster mer enn 60000 kroner.
Vi gjør oppmerksom på at dette tilbudet kun gjelder for pasienter som kommer for sin første behandling.

VI KAN REGELVERKET TIL HELFO

Trygderefusjon på tannbehandling

Trygderefusjon gis for stønadsberettiget tannbehandling i Norge og EU/EØS-land. Det er samme vurderingsregler for tannleger i Norge og utlandet.

Tannbehandling utført utenfor EU og EØS gir ikke rett til trygderefusjon.

Behandling i Norge

Tannlege ordner alt med Helfo. Du betaler bare egenandel.

Behandling i utlandet

Du må betale for hele behandling, og søke om refusjon etterpå. HELFO har saksbehandlingstid på opptil seks måneder.
OralCare har lang fartstid i dette og vet hva som skal fylles ut og ordnes. Ved å utføre tannbehandling hos oss i Budapest, er du trygg på at du slipper å rive deg i håret av irritasjon over papirarbeid i ettertid og en tannlege som ikke skjønner noe av dette.

Krav må sendes inn til HELFO sammen med andre relevante dokumenter innen seks måneder etter avsluttet tannbehandling. Tannlegene på klinikken fyller kun ut refusjonspapirer til pasienter som de mener faller inn under et av innslagspunktene.

Det fungerer ikke slik at pasienten sier; Fyll ut papirene uansett, jeg vil prøve og se.
Det må settes en diagnose av en tannlege, som passer med et av Helfos innslagspunkt. Og tannlegene setter kun diagnose som er deres profesjonelle mening. Derfor; om tannlegen ikke krysser av for et av punktene, så har man rett og slett ikke krav på refusjon.

Det er ingen garanti for at Helfo godkjenner refusjonssøknad etter behandling i utlandet. Noen ganger kan søknaden avslås i sin helhet, eller at deler av søknad ikke blir godkjent.
OralCare Budapest anbefaler at pasienter tar en konsultasjon hos våre samarbeidspartnere i Oslo eller Trondheim. Da kan man lage en behandlingsplan med pris, samt sjekke refusjonsmulighet før tannreise til Budapest.

Kontakt oss for spørsmål om tannbehandling og Helfo-refusjon på vår tannklinikk i Budapest.

Vi fyller ut Helfosøknad til deg